Forsvarsministeren tydeliggør hvilke frivillige der bør have plads i beredskabskommissionen.

20-05-2016

I forlængelse af Forsvarsministerens svar den 12. april 2016 på Beredskabsforbundets spørgsmål om hvorvidt det kunne præciseres, at det er en frivillig fra redningsberedskabet, der er de frivilliges repræsentant i beredskabskommissionen. Har Beredskabsforbundets præsident Bjarne Laustsen arbejdet ihærdigt på at få en utvetydig fortolkning, så der ikke længere kan herske tvivl om hvorvidt de frivilliges plads i beredskabskommissionen skal besættes af en frivillig fra redningsberedskabet.

Som besvarelse til det ihærdige arbejde har Forsvarsminister Peter Christensen svaret følgende ”I forlængelse af min besvarelse på spørgsmål nr. 1 og 5 til L 167 kan jeg oplyse, at det fremgår af beredskabslovens forarbejder, at kommunalbestyrelsens udpegning af en repræsentant for de frivillige skal ske efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet. I den forbindelse sigtes der til de frivillige, som kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens § 51, stk. 3, kan anvende til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, herunder specielt Beredskabsforbundet eller andre frivillige organisationer, hvortil mange frivillige er knyttet, som f.eks. Dansk Røde Kors og ASF-Dansk Folkehjælp.

Jeg vil gerne her slå fast, at Hjemmeværnet i denne sammenhæng ikke kan repræsentere de frivillige. Endvidere er det min vurdering, at fastansatte i redningsberedskabet heller ikke kan udpeges som repræsentant for de frivillige i beredskabskommissionen.

Jeg har bedt Beredskabsstyrelsen om at præcisere ovennævnte i et brev til samtlige kommuner. Brevet vil blive sendt snarest muligt efter lovforslagets (L 167) vedtagelse. Samtidig vil Beredskabsstyrelsens vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. blive opdateret i overensstemmelse hermed.

Jeg håber således, at ovennævnte kan være med til, at vi fremadrettet undgår misforståelser omkring udpegningen af en repræsentant for de frivillige i beredskabskommissionen, og jeg ser således frem til 2. behandlingen af L 167 om ændring af beredskabsloven m.fl.”
Seneste nyt

14-07-2017

Utænkelige udfordringer?

Beredskabsforbundet ser frem til spændende diskussioner på Danske Beredskabers årsmøde den 22.-23. august

 

06-07-2017

Østbørn i det danske sommerland

For 25. gang er Projekt Østbørn værter for en række sommerlejre for børn fra østeuropæiske børnehjem

04-07-2017

Ekstra indsats gav 20 mulige deltidsbrandfolk

Beredskabsinfo beretter, at Nordsjællands Brandvæsen har haft succés med at gå i lokalpressen for at efterlyse nye medarbejdere til at styrke deltidsbemandingen

30-06-2017

Femø invaderet af brandkadetter og regn

Der er fuld gang i Brandkadetterne i Danmarks årlige sommerstævne

27-06-2017

Udvalgsspørgsmål til minister: Flere midler til beredskabet?

Hvilke ønsker blev der fremført ved forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2018?

 

21-06-2017

Sikker Sankt Hans

Sankt Hans aften er en traditionsrig aften. Men ild i naturen kan hurtigt udvikle sig og ødelægge hyggen. Beredskabsforbundet har en række sikkerhedsråd som øger chancen for en sikker og hyggelig aften

15-06-2017

Er beredskabet robust nok til at håndtere fremtiden?

Beredskabsforbundet er med til at arrangere debatmøde ved Folkemødet på Bornholm

Kategori: Nyhed, Arrangement
11-06-2017

Beredskabsforbundet: Er Danmark klar til risikoen for ny kold krig?

Hvordan kan Danmark forberede sig på, hvad der var utænkeligt for bare få år siden? Det spørgsmål rejser Beredskabsforbundet fra sit landsrådsmøde i Kolding

11-06-2017

Hæderstegn til ildsjæle i Beredskabsforbundet

11 ildsjæle fra hele landet har i denne weekend fået tildelt hæderstegn på Beredskabsforbundets landsrådsmøde i Kolding

Kategori: Nyhed
14-05-2017

Ny vicelandschef i Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundets nye vicelandschef hedder Niels Christensen

 Abonnér på nyhederne