Forsvarsministeren tydeliggør hvilke frivillige der bør have plads i beredskabskommissionen.

20-05-2016

I forlængelse af Forsvarsministerens svar den 12. april 2016 på Beredskabsforbundets spørgsmål om hvorvidt det kunne præciseres, at det er en frivillig fra redningsberedskabet, der er de frivilliges repræsentant i beredskabskommissionen. Har Beredskabsforbundets præsident Bjarne Laustsen arbejdet ihærdigt på at få en utvetydig fortolkning, så der ikke længere kan herske tvivl om hvorvidt de frivilliges plads i beredskabskommissionen skal besættes af en frivillig fra redningsberedskabet.

Som besvarelse til det ihærdige arbejde har Forsvarsminister Peter Christensen svaret følgende ”I forlængelse af min besvarelse på spørgsmål nr. 1 og 5 til L 167 kan jeg oplyse, at det fremgår af beredskabslovens forarbejder, at kommunalbestyrelsens udpegning af en repræsentant for de frivillige skal ske efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet. I den forbindelse sigtes der til de frivillige, som kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens § 51, stk. 3, kan anvende til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, herunder specielt Beredskabsforbundet eller andre frivillige organisationer, hvortil mange frivillige er knyttet, som f.eks. Dansk Røde Kors og ASF-Dansk Folkehjælp.

Jeg vil gerne her slå fast, at Hjemmeværnet i denne sammenhæng ikke kan repræsentere de frivillige. Endvidere er det min vurdering, at fastansatte i redningsberedskabet heller ikke kan udpeges som repræsentant for de frivillige i beredskabskommissionen.

Jeg har bedt Beredskabsstyrelsen om at præcisere ovennævnte i et brev til samtlige kommuner. Brevet vil blive sendt snarest muligt efter lovforslagets (L 167) vedtagelse. Samtidig vil Beredskabsstyrelsens vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. blive opdateret i overensstemmelse hermed.

Jeg håber således, at ovennævnte kan være med til, at vi fremadrettet undgår misforståelser omkring udpegningen af en repræsentant for de frivillige i beredskabskommissionen, og jeg ser således frem til 2. behandlingen af L 167 om ændring af beredskabsloven m.fl.”
Seneste nyt

14-05-2017

Ny vicelandschef i Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundets nye vicelandschef hedder Niels Christensen

08-05-2017

Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 2017

Invitationerne til Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 2017 er udsendt

24-04-2017

Beredskabsstyrelsen Hedehusenes frivillige hædres

Frivillige ildsjæle bidrager året rundt til at gøre Danmark sikrere. I 2016 har Beredskabsstyrelsen Hedehusenes frivillige og Hjemmeværnskompagni Rosenborg gjort en særlig indsats og hædres derfor med frivilligprisen.

30-01-2017

Ny direktør i Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundet har pr. 1. marts 2017 ansat den 54 årige Carsten Iversen som ny direktør. Carsten Iversen kommer fra en stilling som renovationschef i Ålborg kommune, og er samtidigt en velkendt og respekteret person indenfor alle dele af...

02-11-2016

Sommertræf for brandkadetter på Femø i 2017

Der er nu åbnet for tilmeldingen til sommertræffet 2017, der bliver afholdt på Femø fra den 29. juni – 2. juli 2017. Så kom og deltag gratis i fire dage med fokus på kammeratskab, socialt samvær og en masse sjove udfordringer.

10-10-2016

Redningsberedskabsprisen overrakt til brandmænd fra Falck i Hanstholm og fra Thisted Brandvæsen

Hendes kongelige højhed prinsesse Marie var æresgæst, da præsident for Beredskabsforbundet Jan Johansen fredag den 7. oktober overrakte Redningsberedskabsprisen til en række nordjyske brandmænd.

14-06-2016

Bjarne Laustsen stopper i Beredskabsforbundet – Jan Johansen bliver ny præsident

Det Socialdemokratiske folketingsmedlem, Jan Johansen, blev søndag formiddag valgt som ny præsident for Beredskabsforbundet. Det skete på organisationens landsrådsmøde i Kolding. Han erstatter folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), der har været...

31-05-2016

Niels Bonde udpeget til vicelandschef for Beredskabsforbundet

Præsident for Beredskabsforbundet, Bjarne Laustsen, har i dag tirsdag d. 31. maj, udpeget den nyligt pensionerede kolonnechef Niels Bonde til ny vicelandschef for Beredskabsforbundet.

20-05-2016

Forsvarsministeren tydeliggør hvilke frivillige der bør have plads i beredskabskommissionen.

I forlængelse af Forsvarsministerens svar den 12. april 2016 på Beredskabsforbundets spørgsmål om hvorvidt det kunne præciseres, at det er en frivillig fra redningsberedskabet, der er de frivilliges repræsentant i beredskabskommissionen. Har...

30-04-2016

Beredskabsforbundet sætter dagsordenen

Hvad mener samarbejdspartnerne, at Beredskabsforbundet kan bidrage med i fremtidens beredskab?

 Abonnér på nyhederne