Arbejdsdeling i beredskabet drøftet i forhandling

09-08-2017

”Regeringen og KL har drøftet arbejdsdelingen mellem det kommunale og statslige beredskab som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018”, oplyser finansminister Kristian Jensen

Tidligere på sommeren (26/6) spurgte Folketingets forsvarsudvalg finansminister Kristian Jensen om, hvilke ønsker der blev fremført fra kommunernes side om flere midler til beredskabsområdet i forbindelse med forhandlingerne om den nyligt indgåede aftale om kommunernes økonomi 2018.

Aftalen blev indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og ministeren den 1. juni. Aftalen rummede bl.a. ”forenklinger og forbedringer af kommunernes og grundejernes muligheder for at sikre kystbeskyttelse og klimatilpasning”.
Spørgsmålet om flere midler til beredskabsområdet skal ikke mindst ses i lyset af sidste års beslutninger om, at der skal spares 175 mio. kr. på de kommunale beredskaber og 75 mio. kr. på det statslige beredskab.

 

I dag har Forsvarsudvalget fået svar fra finansministeren:

”Jeg kan oplyse, at regeringen og KL som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018 har drøftet arbejdsdelingen mellem det kommunale og statslige beredskab, herunder status for aftalen om en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet med større og mere bæredygtige enheder, der følger af Aftale om kommunernes økonomi for 2015”, siger Kristian Jensen i svaret, hvor han tilføjer: 

”Drøftelsen gav ikke anledning til konkrete formuleringer i den endelige aftale om kommunernes økonomi for 2018, som regeringen og KL indgik den 1. juni.”

Kilder:
Folketingets forsvarsudvalg
Danske Beredskaber

Foto: Nadia Fryd
Seneste nyt

18-08-2017

Bliv klædt på til mødet med unge

Bliv udfordret og inspireret i dit arbejde med unge på instruktørtræf 4.-5. november. Sidste tilmeldingsfrist er allerede mandag den 28. august

15-08-2017

Brandkadetter - en gevinst for samfundet

Projektet ”Brandkadetter i Danmark” skaber samfundsmæssig værdi syv gange større end investeringen – men er ved at løbe tør for penge

 

09-08-2017

Arbejdsdeling i beredskabet drøftet i forhandling

”Regeringen og KL har drøftet arbejdsdelingen mellem det kommunale og statslige beredskab som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018”, oplyser finansminister Kristian Jensen

07-08-2017

Helt klart den bedste beslutning…

Nyt nummer af Beredskabsforbundets magasin Beredskab er ude

14-07-2017

Utænkelige udfordringer?

Beredskabsforbundet ser frem til spændende diskussioner på Danske Beredskabers årsmøde den 22.-23. august

 

06-07-2017

Østbørn i det danske sommerland

For 25. gang er Projekt Østbørn værter for en række sommerlejre for børn fra østeuropæiske børnehjem

04-07-2017

Ekstra indsats gav 20 mulige deltidsbrandfolk

Beredskabsinfo beretter, at Nordsjællands Brandvæsen har haft succés med at gå i lokalpressen for at efterlyse nye medarbejdere til at styrke deltidsbemandingen

30-06-2017

Femø invaderet af brandkadetter og regn

Der er fuld gang i Brandkadetterne i Danmarks årlige sommerstævne

27-06-2017

Udvalgsspørgsmål til minister: Flere midler til beredskabet?

Hvilke ønsker blev der fremført ved forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2018?

 

21-06-2017

Sikker Sankt Hans

Sankt Hans aften er en traditionsrig aften. Men ild i naturen kan hurtigt udvikle sig og ødelægge hyggen. Beredskabsforbundet har en række sikkerhedsråd som øger chancen for en sikker og hyggelig aften

 Abonnér på nyhederne